Ajuntament

Benvolguts i benvolgudes,Us vull donar la benvinguda al nou web del municipi de la Pobla de Massaluca. En aquest espai podreu trobar-hi informació relacionada amb notícies municipals, informació sobre el consistori, de la gestió econòmica i de l'acció de govern, així com la possibilitat de...
Antoni Ferré Llop - Veure fitxaAlcalde  Jordi Llop Gavaldà - Veure fitxa 1r. Tinent d’Alcalde, Regidor de Medi Ambient i Esports​Maria Carme Ferré Pellisa - Veure fitxa2a. Tinent d'Alcalde, Regidora de Benestar Social, Igualtat i Femisimes, Turisme i Cultura​Harold Rocero Albán - Veure fitxaRegidor...
El codi de conducta d'alts càrrecs i bon govern marca els valors, principis i normes de conducta a les que s'han d'atenir els alts càrrecs de l'ens.Aquest, al mateix temps, també marca quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament, quines competències tenene cadascun d'ells i qui en forma part.
Organigrama 2023-2027
                          
                                      * Per poder descarregar les diferents opcions de cadascuna d'aquestes imatges, cliqueu al menú de l'esquerra d'aquest apartat.
- Què és el "Portal de la Transparència"?- Portal de la Transparència de la Pobla de Massaluca
El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa.Qualsevol persona que consulta un portal de...
Ajuntament de la Pobla de MassalucaAdreça: Pl. Major, 1Codi Postal: 43783Comarca: Terra AltaTelèfon: 977439754 Adreça electrònica: aj.poblamassaluca@altanet.orgWeb: www.poblamassaluca.altanet.orgHorari d'atenció públic: De dilluns a divendres, d'11:00 a 13:00 h  (amb cita prèvia)Secretari: Lluís...
Subscriure a