Terme municipal

La vila de la Pobla de Massaluca, comarca de la Terra Alta, està situada a la part més meridional del terme. Té una extensió de 43,2 km2  i una altitud de 363 metres. El seu límit septentrional el marca el curs del riu Matarranya, afectat per la cua del pantà. És l’únic poble de la comarca que està en contacte amb el riu Ebre. Limita al nord amb l'Aragó, amb el municipi de Faió i la Ribera d’Ebre amb el municipi de Riba-roja (per Berrús); amb Vilalba dels Arcs, a l’est; amb Batea, al sud; i amb Nonasp, a l’oest. 

Pel que fa a la població, en els darrers anys, segueix un descens gradual de número d’habitants. Així la Pobla, amb 881 habitants  l’any 1860, passa a 1028 l’any 1900, 933 l’any 1930, 737 l’any 1950, arriba fins als 325 actuals (segons el Padró setembre de 2018), en un procés de despoblament similar al que segueixen les altres viles de la comarca. 
 
La Pobla està comunicada, per carretera, amb Vilalba dels Arcs i Gandesa, d’una banda; de l’altra, amb Nonasp i Faió i Mequinensa; i finalment, de l’altre, amb Riba-roja (construïda per ENHER). Talment, en el seu terme comparteix amb Faió l’estació del ferrocarril, en la línia de Barcelona a Saragossa. 

La  principal  activitat  econòmica  dels  seus  habitants es basa, fonamentalment, en l’agricultura: la vinya, les oliveres i els ametllers. D’una superfície cultivada de 1.264 hectàrees, al Terme Municipal de la Pobla de Massaluca, al secà se’n destinen al voltant de 849, mentre que 415 corresponen a zona de regadiu. A més, també hi ha aproximadament unes 200 hectàrees de regadiu, entre els termes de Vilalba dels Arcs i Batea, que corresponen a propietaris regants del nostre municipi.

Al seu terme tenim les grans partides de Vall Jordans, Barvall, Valletes, Barranc de Barrubés i els Forcalls, Vall de Molins, Vall Bona, Vall Mala, Vallibés i Coscollogues. A més d'altres menors, integrades dins d'aquelles com: Vinyetes, Tancats, Barranc d'en Rius, Espartins (Barvall); Horts, Mas de l'Espall, Cigarrers, Sol de l'Espert, Sorina, Llenguadera, Davall Vila (Valletes); Molló i Angil (Forcalls); Rouret i Costa Seròs (Vall de Molins); Casserellos, Fossa Minyó i Barranc del Moro (Vall Mala); Serra les Fites, Barranc de Sanou, Barranc dels Llauradors, Vuitena, Cinquena, Adena i La Sort (Vall Bona); Taralloles, Gatellades, Soriguer i Vall d'Espina (Vallibés); Portella, Costa l'Auba, Fanecada, Torn i Cova Fumada (Coscollogues); Roure Gros, Serra Magrana i Cases Blanques (Vall Jordans). 

Es conserva l’estructura de diferents basses d’aigua per tot el terme, com són: la del Tancat, el Bassot, la de Coscolloga, la d'en Coll, la de Bovera, la de Casserello, i la d'en Duran.
Subscriure a