Composició del Consistori

 • Antoni Ferré Llop
  • Alcalde - President, i àrees d'Obres Públiques, Urbanisme i Hisenda
 • Jordi Llop Gavaldà 
  • 1r. Tinent d’Alcalde, Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Camins 
 • Maria Carme Ferré Pellisa
  • 2a. Tinent d'Alcalde, Regidora de Turisme i Cultura
 • Ana Maria Luna Romeo
  • Regidora de Salut
 • Miquel Àngel Roch Melich
  • Regidor d'Esports i Joventut
 • Maria Busom Gironés
  • Regidora de Festes i Espais urbans
 • Montserrat Cugat Guerrero
  • Regidora de Benestar social i Ensenyament

Per a qualsevol consulta, comentari, proposta, entrevista, etc., amb el Sr. Alcalde o amb algun Regidor, ho podeu fer a través del correu electrònic aj.poblamassaluca@altanet.org.

Subscriure a