Església Parroquial de Sant Antoni Abat

Església aixecada en estil gòtic tardà i acabada el 1608. Consta d'una nau de tres trams coberta amb una volta de creueria estrellada. Té tres capelles laterals per banda entre els contraforts. L'absis és poligonal de cinc costats, darrere d'ell hi ha estances que queden dins del recinte del temple que té planta rectangular. El cor descansa en un arc i una volta de creueria rebaixats.

La decoració de la façana és molt sòbria, té una portalada renaixentista amb un portal en arc de mig punt acanalat i motllurat sobre impostes i emmarcat per pilastres toscanes estriades adossades als muntants i per un entaulament senzill amb un frontó triangular truncat amb una fornícula amb la imatge del patró Sant Antoni Abat, al timpà. Als carcanyols hi figuren dos medallons amb les imatges de Sant Pere i Santa Pau. Un òcul petit motllurat està obert a mitja alçada i té una cornisa motllurada angular per coronament. Els seus murs interiors són de maçoneria de pedra vista. Per l'exterior són de carreus mitjans de pedra marronosa ben escairats i disposats en filades uniformes a la façana principal i mig picats a totes les altres.

El campanar té planta rectangular i està coronat per una cornisa motllurada i una teulada piramidal en pedra picada. La cel·la està oberta amb una finestra d'arc de mig punt a cada costat i té una motllura composta a la seva base. Té una coberta formada per una volta de canó amb peces de pedra ben escairades. Els seus murs, com el del frontis, són de carreus ben escairats de pedra lleugerament marronosa. L'escala de l'interior del campanar és de graons de pedra picada i ampla fins al cor. En seguir campanar amunt es fa estreta, amb graons de rajoles de nova instal·lació, sobre voltes catalanes i arrapada als murs. El campanar està situat damunt l'ala dreta del temple fent angle al nord-oest del frontis encarat a ponent. La seva alçada és de 24,31 metres.

 

    

 

Subscriure a