Model instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament, suggeriments o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu utilitzar aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

La pot demanar qualsevol persona.

Es pot tramitar descarregant la sol·licitud, emplenar-la i portar-la físicament a les oficines de l'ajuntament. 

Subscriure a