Model instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament, suggeriments o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu utilitzar aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

La pot demanar qualsevol persona.

Es pot tramitar per internet, cal emplenar la sol·licitud i enviar-la al correu electrònic aj.poblamassaluca@altanet.org.

Subscriure a