Models i formularis

En aquest apartat podeu trobar diferents tràmits per realitzar amb l'Ajuntament:

  • Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants
  • Sol·licitud de canvi de domicili dins el mateix municipi al Padró Municipal d'Habitants
  • Sol·licitud de certificat o volant del Padró Municipal d'Habitants
  • Altes, baixes o modificacions de serveis municipals
  • Sol·licitud de llicència municipal d'obres
  • Sol·licitud de llicència ambiental
  • Sol·licitud de llicència de 1a ocupació

Clicant al damunt de cada subapartat del menú de l'esquerra accedireu a aquests tràmits.

Podeu realitzar els tràmits, segons s'especifiqui en cada cas, a:

Presencialment, amb cita prèvia, trucant al telèfon 977439754:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Pl. Major, 1

43783 - La Pobla de Massaluca

Horari d'atenció al públic: d'11:00 a 13:00

 

Per correu electrònic:

aj.poblamassaluca@altanet.org

Subscriure a