Sol·licitud llicència 1a ocupació

Sol·licitud de llicència de 1a. ocupació

Amb aquest tràmit es verifiquen les condicions d'habitabilitat, un cop acabada una obra de nova planta, canvi d'ús o gran rehabilitació, i s'atorga la llicència de 1a. ocupació.

Pot sol·licitar aquesta llicència qualsevol persona major d'edat que hagi acabat una obra de nova planta o una gran rehabilitació.

S'ha d'omplir el formulari de sol·licitud i es pot fer arribar per correu electrònic o presencialment a l'Ajuntament.

L'Ajuntament requerirà la documentació oportuna al promotor per tal de poder concedir la corresponent llicència.

El Tècnic Municipal és el Sr. Lluís Avinyó. Us podeu posar en contacte amb ell per a fer qualsevol tipus de consulta relacionada amb aquesta llicència, al telèfon 649389585.

Subscriure a