Tramitació en paper

En aquest apartat trobareu els models de formularis que cal emplenar per realitzar qualsevol tràmit en format paper amb l'ajuntament de la Pobla de Massaluca.

 

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament, suggeriments o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.Podeu utilitzar aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.La pot demanar qualsevol persona...
En aquest apartat podeu trobar diferents tràmits per realitzar amb l'Ajuntament:Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'HabitantsSol·licitud de canvi de domicili dins el mateix municipi al Padró Municipal d'HabitantsSol·licitud de certificat o volant del Padró Municipal d'HabitantsAltes, baixes o...
Sol.licitud cremes agrícolesRegistre animals de companyia
Subscriure a