Sol·licitud canvi domicili

Sol·licitud de canvi de domicili dins el mateix municipi al Padró Municipal d'Habitants

Modificació de la residència al padró municipal d'habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Ho pot demanar qualsevol persona major d'edat (les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa a padró d'habitants, poden actuar com a major d'edat). També qualsevol persona major d'edat, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

S'ha de tramitar presencialment a les oficines municipals.

S'ha d'aportar la documentació necessària que identifiqui la persona que es vol donar d'alta, original o fotocòpia (DNI, NIE, passaport, targeta d'estranger o permís de residència).

Subscriure a