Altes/baixes/modificacions de serveis

Altes, baixes o modificacions de serveis municipals

Amb aquest document es pot demanar qualsevol tipus de tràmit referent als serveis municipals de recollida d'escombraries, abonament anual de les festes, abonament anual del cinema, manteniment del cementiri municipal i guals.

Es poden tramitar altes o baixes als serveis esmentats, o modificacions de dades personals, de domicili o canvis de domiciliacions bancàries.

Ho pot demanar qualsevol persona titular del servei corresponent.

Cal emplenar el formulari de sol·licitud i es pot fer arribar per correu electrònic o presencialment a l'Ajuntament.

Subscriure a