Sol·licitud llicència ambiental

Sol·licitud de llicència ambiental

És la llicència que es requereix per iniciar una nova activitat al municipi, o modificar-ne una d'existent.

Pot sol·licitar la llicència ambiental qualsevol persona major d'edat que estigui interessada a iniciar una nova activitat al municipi o en vulgui modificar una que ja existeix.

S'ha d'omplir el formulari de sol·licitud i es pot fer arribar per correu electrònic o presencialment a l'Ajuntament.

L'Ajuntament requerirà la documentació oportuna al promotor per tal de poder concedir la llicència ambiental.

El Tècnic Municipal és el Sr. Lluís Avinyó. Us podeu posar en contacte amb ell per a fer qualsevol tipus de consulta relacionada amb aquesta llicència, al telèfon 649389585.

Subscriure a