Vols posar un estand?

Si voleu posar un estand a la Festa de l'Ametlla, ens heu de fer arribar la sol·licitud que teniu més avall, degudament emplenada i signada, juntament amb el comprovant bancari del pagament per reservar l'estand. Tot això, ho heu de fer arribar a l'adreça: festametllapobla@gmail.com, o al fax núm. 977439925, abans del dia 4 d'agost de 2020. A la mateixa sol·licitud es detalla els passos a seguir per fer la reserva.

- Fitxa sol·licitud reserva estand

Subscriure a