Registre animals de companyia

Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia

Els animals de companyia han de poder ser identificats immediatament quan passegin pels espais públics o vies públiques.

Aquests animals s'han d'inscriure en el Registre Censal del Municipi. El registre s'ha d'efectuar en un termini màxim de tres mesos des del naixement de l'animal o en trenta dies de la data de la seva adquisició.

La identificació dels animals de companyia es pot realitzar per uns dels següents sistemes:

. Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.

. Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

Per realitzar la inscripció cal fer una petició normalitzada a les oficines municipals, en la qual ha de constar les dades del propietari o propietària, les dades de l'animal, el sistema d'identificació i el domicili. Recordeu que per poder fer el tràmit abans s'ha de demanar cita prèvia, trucant al telèfon 977439754.

Igualment, els propietaris d'animals domèstics estan obligats a  notificar a l'Ajuntament on està censat l'animal, la baixa, cessió, canvi de residència de l'animal, canvi de sistema o codi d'identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figuren al cens.

La documentació que cal aportar és el DNI del propietari o propietària de l'animal i la cartilla veterinària de l'animal que es vol inscriure o modificar dades.
 

Subscriure a