Sol·licitud cremes agrícoles

Sol·licitud d'autorització per a cremes agrícoles

És la sol·licitud d'autorització, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la realització de cremes agrícoles.

S'ha de tramitar trucant al telèfon 977439754, de les oficines municipals.

S'ha de facilitar el número del DNI de la persona sol·licitant, el número del telèfon mòbil i el nom  dels termes municipals i finques per a les quals es demana el permís.

Subscriure a